Lakás bérleti szerződés – Mire figyelj az ingatlan bérleti szerződés megkötésekor?

10 tipp, hogy mire figyelj az ingatlan bérleti szerződés elkészítésekor!

Kiadnád a lakásod hosszútávon, de félsz, hogy lelakják és a bérlő majd nem akar kiköltözni?
Képzeld csak el, hogy időben fizet a bérlő és rendben tartja a bérleményt.
A biztonságos lakáskiadás egyik elengedhetetlen feltétele, egy jó lakás bérleti szerződés.
Szinte mindenkinek van egy ismerőse, aki egy ingatlan bérbeadás alkalmával rosszul járt az albérlővel, tönkretette a  lakást vagy több százezres tartozást halmozott fel.

Ingatlan bérleti szerződés
A bérleti szerződés kulcsfontosságú!

Tudtad, hogy egy jó lakás bérleti szerződéssel teljesen elkerülhetőek a jogi és pénzügyi bonyodalmak?

Összegyűjtöttük, hogy mire figyelj az ingatlan bérleti szerződés megkötésekor, ha szeretnéd elkerülni a lakáskiadás buktatóit.


Amennyiben jogilag biztonságos, azonnal letölthető bérleti szerződés mintára van szükséged látogass el a https://berletiszerzodesem.hu/weboldalra.

Csak írásban köss lakás bérleti szerződést

A lakás kiadást követő néhány hét-hónap elteltével már mindenki másképp emlékszik a szóban megbeszéltekre.

Éppen ezért nagyon fontos, hogy az ingatlan bérbeadás feltételeit részletesen írásban rögzítsd.

Nagyon fontos, hogy írj bele minden olyan részletet, amely a szóbeli megállapodás során elhangzott.

Két ember lakás bérleti szerződést köt az asztalnál.
Írásban rögzíteni!

Ellenőrizd a bérlő személyes okmányait és adatait

Az albérleti szerződés megkötésekor kérd el és ellenőrizd a bérlő személyes okmányait és pontosan dokumentáld a személyes adatait (név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, állandó lakcím).

Egy férfi egy bérelt lakás ablaka előtt állva tart egy telefont a kezében.

Pontosan tüntesd fel a bérleti szerződésben, hogy ki költözik be az ingatlanba

Tegyük fel, hogy a lakásod kiadod egy kedves fiatal párnak vagy egy családnak, de csak a férfi szerepel a lakás bérleti szerződésben bérlőként. Ebben az esetben a bérleti díj fizetési kötelezettség és a felelősség is a férfié, azonban mindenképpen szükséges rögzíteni, hogy ki fog még az ingatlanban életvitelszerűen élni.
Tehát, írd bele a szerződésbe, hogy ki fog a bérlővel az ingatlanba költözni a személyes adataival együtt. 

Fiatal pár dobozokat bont ki, miután beköltöztek egy bérelt lakásba.

Nagyon fontos még feltüntetni, hogy a bérlő nem adhatja ki a lakást harmadik félnek, (természetesen, ha nem született eltérő megállapodás) továbbá, hogy az ingatlan bérbeadás teljes időtartama alatt a bérleménybe csak a szerződésben szereplő bérlők jogosultak beköltözni. Amennyiben, az albérleti szerződés megkötése után – valamely méltányolható ok miatt további személyek beköltözése válik szükségessé, az kizárólag a bérbeadó előzetes, írásos jóváhagyásának birtokában legyen lehetséges.

Határozd meg a bérleti díj fizetésének a módját

Tüntessük fel a lakás bérbeadási szerződésben, hogy az ingatlan bérleti díját meddig, milyen módon köteles megfizetni bérlő. Pl: A bérlő a bérleti díjat és az ezzel kapcsolatos minden költséget (víz, csatorna, villany, gáz, távfűtés, melegvíz előállítási alapdíj, közös költség stb.) minden hó 10. tizedik napjáig köteles készpénzben megfizeti a bérbeadó számára.

Egy férfi hitelkártyát tart kezében egy íróasztalnál ül, és lakás kiadáshoz a költségek kifizetésére készül.

Ha átutalással fizet bérlő, akkor tüntessük fel a bank nevét és bankszámlaszámot is. Pl: A bérlő a bérleti díjat minden hó 12. (tizenkettedik) napjáig átutalással fizeti a bérbeadó X Banknál vezetett 0-0-0- számú bankszámlájára, a teljesítés napja az a nap, amelyen a számlavezető bank az összeget jóváírja a bankszámlán.

Ellenőrizd a mérőórák állását és a számlák befizetését

Birtokbaadási jegyzőkönyv

Gyakran fordulnak, hozzánk azzal a kérdéssel, hogy a lakás bérbeadás kezdetekor érdemes-e átírni a mérőórákat a bérlő nevére. A tapasztalatok azt mutatják, hogy előnyösebb, ha a mérőórák a tulajdonos nevén maradnak.

Rögzítsük az ingatlanbérleti szerződésben, hogy a bérlő köteles minden hónapban elküldeni, a mérőórák állását e-mailben a tulajdonos részére. Pl: A közműdíjakat (víz, csatorna, elektromos energia, villany, távfűtés, gáz stb.) és a közös költséget a Bérlő köteles viselni, oly módon, hogy a bérlő a minden hónapban leolvassa a felszerelt fogyasztásmérők számláló állását, melyet elküld a info@addkialakasod.hu e-mail címre minden hónap 5.-éig, a bérbeadó részére, aki ezt jelzi a közműszolgáltatók felé. Így, mindig nyomon tudjuk követni a mérőórák állását.

A számlák érkezhetnek a bérleménybe vagy a tulajdonos lakcímére/e-mail címére is. Ha a bérleménybe érkeznek, akkor ellenőrizzük, hogy a bérlő fizeti-e azokat. Pl: A közműszolgáltatók által kiállított számlák, a bérleménybe érkeznek, melyeket a bérlő köteles megfizetni a közműszolgáltatók felé.

A bérlő köteles a befizetésről szóló igazolásokat a bérbeadó  részére havonta egyszer bemutatni vagy e-mailen keresztül elküldeni. Ha még biztosabbak szeretnék abban lenni, hogy a számlák valóban befizetésre kerülnek, akkor fizessük mi a számlákat, és amikor esedékes a bérleti díj fizetés, akkor kérjük el a bérlőtől a befizetett számlák ellenértékét.
Pl: A közműszolgáltatók által utólag kiállított számlák ellenértékét a bérlő a bérleti díj megfizetésével egyidejűleg fentiek szerint utalással kifizeti a bérbeadó részére, aki azt megfizeti a szolgáltatók felé és a befizetésről szóló igazolást másolatban átadja/ átküldi a Bérlő részére.

Birtokbaadási jegyzőkönyv

Ha nem szeretnénk az óraállások diktálásával és az elszámolással havi szinten foglalkozni, akkor állítsuk be átalányt, és számoljunk el bizonyos időközönként a tényleges óraállások alapján. Minden közműszolgáltatónak van online díjkalkulátora, ahova, ha beírjuk a mérőórák állását az adott időszakra vonatkozóan, akkor pontosan láthatjuk, a tényleges fogyasztás díját. Így nyomon tudjuk követni a fogyasztás alakulását, bármikor eltudunk számolni a bérlővel, nem kell attól félnünk, hogy többet fogyaszt, mint amennyit fizet.

Tehát, nem muszáj megvárnunk, a közműszolgáltatók által kezdeményezett éves ellenőrzést és elszámolást. Nagyon fontos, hogy a bérleti időszak kezdete előtt gondoljuk át, hogy milyen megoldást választunk a rezsi elszámolásra és pontosan rögzítsük a bérleti szerződésben.

Ne engedd, hogy a bérlő lelakja a kauciót

A bérleti szerződés megkötésekor általában két havi kauciónak és egy havi bérleti díjnak megfelelő összeget fizet a bérlő. A lakás kiadás során nagyon fontos szabály, hogy kaució nem lakható le. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bérlőnek a bérleti szerződés lejártáig fizetnie kell a bérleti díjat, tehát zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy a bérlő a bérleti jogviszony utolsó két hónapjában már nem fizet bérleti díjat. 

Továbbá, tüntessük fel, hogy a lakás kiadási szerződés folyamatban léte alatt a kaucióból a bérbeadó részéről jogszerűen felhasznált összeggel a bérlő köteles kiegészíteni a kaució összegét. A bérbeadó a kaució összegével a bérleti szerződés megszűnésekor köteles elszámolni. A kaució összegéből a bérbeadó levonhatja a bérlőt terhelő, a megszűnéssel összefüggő, addig ki nem egyenlített kötelezettségeket, valamint esetleges tartozásokat (ideértve a bérleti díjat és a rezsi-költségeket, valamint a közös költségeket is), beleértve az ingatan és annak berendezéseiben keletkezett, a természetes elhasználódáson felüli rongálódás ellenértékét.

Amennyiben a bérlő bejelentkezhet a lakásba, a kaució visszafizetésének legyen feltétele a lakcímről való kijelentkezés igazolása. 

Biztosítsd be magad önkéntes kiköltözési nyilatkozattal

Egyre elterjedtebb a bérbeadók körében, hogy a lakás kiadása előtt  közjegyzői okiratba foglalt kiköltözési nyilatkozat aláírását kérik a bérlőtől.  Az önkéntes kiköltözési nyilatkozat egy olyan közokirat, amely közvetlenül végrehajtható.

Ha a bérleti jogviszony bármilyen okból megszűnik és a bérlő nem akarja elhagyni a bérleményt, akkor a bérbeadónak nem kell bírósághoz fordulni, peres eljárás nélkül kiköltöztethető a bérlő. Az önkéntes kiköltözési nyilatkozatról Lakáskiadás közjegyzővel – Önkéntes kiköltözési nyilatkozat című cikkünkben olvashatsz.

Egy öltönyös férfi lakás kiadáshoz készíti elő a szerződéseket.

Határozd meg, hogy melyik felújítási, helyreállítási, javítási munkák tartoznak a te és a  bérlő költségvetésébe

Nincs általános ökölszabály arra nézve hogy, a lakás kiadás során, mely felújítási vagy karbantartási költségek tartoznak a tulajdonos, mely pedig a bérlő költségviselésébe. Az esetek nagy részében, a bérlemény teljes körű, úgynevezett rendkívüli felújítása és az azzal járó költségek viselése változatlanul a bérbeadóra hárul. 

A lakás bérleti szerződésben érdemes rögzíteni, hogy amennyiben a bérlemény esetében, azonnali beavatkozást igénylő munkák elvégzése válik szükségessé (olyan meghibásodások, amelyek az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik) azt a bérlő köteles a bérbeadónak haladéktalanul jelezni. Továbbá, hogy a bérlő a bérleményben bármilyen általa szükségesnek vagy kívánatosnak ítélt átalakítást vagy fejlesztést kizárólag a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén végezhet. 

A bérlő köteles az ingatlan rendeltetésszerű használatával együtt járó karbantartási munkálatokat rendszeresen a saját költségén elvégezni. A későbbi félreértések elkerülése érdekében, még az ingatlan bérleti szerződés megkötése előtt beszéljük át bérlővel, hogy az ingatlanban és azok bérbeadó által biztosított berendezéseiben és háztartási gépeiben a használat során szükségessé váló felújítási, helyreállítási, javítási munkák illetve a szükséges cserék költségeit hogyan osztjuk meg egymás között. Pl:   A bérbeadó költségviselésébe tartoznak az ezen alpontban felsorolt költségek:a bérlemény teljes villany, víz, gáz hálózatának javítási karbantartási és csere költsége, ideértve az esetleges hálózati sérüléseket is (csőtörés, fali kábelszakadás, stb.), bárminemű villámkár a lakás szerkezeti elemeire, elektromos, gáz és villany hálózatára, bárminemű viharkár a lakás ablakainak és szerkezeti elemeinek vonatkozásában stb.,máshonnan meg nem térülő vízkár (beázás, csőtörés) mosógép javíttatás stb……

A lakás kiadáshoz festőhengerrel falfestés folyik.

Bérlő költségviselésébe tartoznak az ezen alpontban felsorolt költségek: bérlő vendége, hozzátartozója vagy háziállata által okozott kár (szándékos és gondatlan egyaránt) függetlenül attól, hogy egyébként az a bérbeadó költsége vagy egyedi egyeztetést igénylő költség lenne, szagelszívó tisztítás és szűrőjének cseréje, csaptelepek javítása, karbantartása, villanykörték, égők, izzók cseréje, duguláselhárítás stb. 

Az ingatlan bérbeadás során, mindig előtérbe kerülő kérdés, hogy a bérlő köteles-e a lakást kifesteni a kiköltözést követően. Ezt természetesen mindig az adott helyzettől függ, de a legegyszerűbb ha erről is beszélünk a bérlővel még a lakás kiadás előtt. Amennyiben frissen festve adjuk ki a lakást, írjuk bele a szerződésbe, hogy hogy a bérbeadó a bérleményt frissen festve bocsájtja a bérlő birtokába.

Készíts a lakás bérleti szerződés mellékleteként birtokbaadási jegyzőkönyvet és leltárt a bérleményhez tartozó berendezésekről és felszerelésekről

Az ingatlan bérleti szerződés legfontosabb melléklete a birtokbaadási jegyzőkönyv, melyben a mérőórák gyári számát, állását és az átadott kulcsok számát kell rögzíteni. Továbbá, a lakáskiadás előtt érdemes egy leltárt készíteni  a lakáshoz tartozó felszerelésekről és bútorokról.

Szamlaval Kiadott Lakas

Lakáskiadás bónusz tippek

1. Írjuk bele az ingatlan bérleti szerződésbe, hogy az ingatlanban dohányozni szigorúan tilos.

2. Amennyiben a bérlő hozhat magával kisállatot, írd bele a szerződésbe, hogy pontosan milyen állatról van szó, továbbá, hogy a bérlő úgy felel a kisállat által okozott kárért, mintha a kárt maga okozta volna. Pl: A bérbeadónak tudomása van arról, és kifejezetten hozzájárul, hogy a bérlő kutyájával költözik a bérleménybe. 

A háziállat által okozott minden kárért úgy felel, mintha a kárt maga okozta volna. Amennyiben a lakás bérleti szerződés megkötése után,valamely méltányolható ok miatt további háziállatok befogadása válik szükségessé, az kizárólag a Bérbeadó előzetes, írásos jóváhagyásának birtokában lehetséges.

Lakáskiadás közjegyzővel

3. Gyakori eset a lakáskiadás során, hogy egy ingatlannak több tulajdonosa van, ebben az esetben, ha a bérleti szerződést nem áll módjában minden tulajdonosnak aláírni, akkor egy kéttanús írásos hozzájáruló nyilatkozat elkészítése szükséges.

4. Érdemes még a lakás kiadás előtt képeket és videókat készíteni a lakás állapotáról, így ha  kiköltözik a bérlő, akkor pontosan fogjuk tudni, hogy milyen állapotban volt a lakás a beköltözéskor.

5. Pontosan rögzítsük az ingatlanbérleti szerződésben a bérleti jogviszony időtartamát és a felmondási szabályokat.

Összefoglalva, a jó lakás bérleti szerződés számos kellemetlenségtől megóv bennünket, melyek a lakáskiadás során felmerülnek. Segítségével biztonságos, problémamentes lehet a lakáskiadás, szükségtelen vesződségek nélkül.

A lakásbérleti szerződés minta letöltéséhez kattints ide www.berletiszerzodesem.hu

Scroll to Top