Határozott vagy határozatlan idejű bérleti szerződés

Bérleti szerződés fontos kérdése: határozott vagy határozatlan?

Lakás kiadás előtt fontos, hogy megfelelő lakás bérleti szerződés mintát használjunk. Amennyiben te is lakáskiadás előtt állsz, mindenképpen azt javasoljuk, hogy a legfrissebb, 2024-es albérlet szerződés mintát alkalmazd, mely az aktuális jogszabályoknak megfelelő.

Ne kövesd el azt a hibát, hogy csak szóbeli megegyezést kötsz a bérlővel, hiszen egy szabályos bérbeadási szerződés számtalan későbbi kellemetlenségtől megóvhat. Mind a tulaj, mind a bérlő számára előnyös, ha írásban is le vannak fektetve a lakás bérbeadás feltételei.

Az albérlet szerződésben érdemes és kifejezetten fontos, hogy lefektessük, határozott vagy határozatlan idejű bérleti szerződést kötünk-e a bérlővel. Nagyon lényeges tényezőről van szó, mégis kevesen vannak tisztában azzal, mi a különbség a kettő között.

Ügyvéd által készített bérleti szerződése letöltése itt: www.berletiszerzodesem.hu

bérleti szerződés időtartama

Öntsünk tiszta vizet a pohárba, mi is a különbség a két szerződés között?

A 2024-es lakás bérleti szerződés mintában is szerepelnie kell, hogy határozott vagy határozatlan időtartamra kötjük a szerződést. Amennyiben a határozott idejű bérleti szerződést választjuk, ahogy a nevében is szerepel, megadunk egy konkrét időpontot, ameddig a bérleti szerződés és maga a lakás bérlés tart. Ez az időintervallum a legtöbb esetben egy év szokott lenni, majd a szerződés lejártakor újra megállapodnak a felek a lehetséges szerződés hosszabbításról.

Ma már nem kell attól tartaniuk a bérbeadóknak, hogy határozott idejű bérbeadást nem lehet rendes felmondással megszakítani.
Hogy mi az a rendes felmondás? Nagyon egyszerű, és mindenképpen érdemes feltüntetni az albérleti szerződésben, bár ma már a legtöbb lakás bérleti szerződés minta tartalmazza ezt a részletet is. A rendes felmondás idejét a felek határozzák meg, de leggyakrabban 30, 45 vagy 60 nap szokott lenni. Ez az idő bőven lehetőséget nyújt a bérlőnek a lakással kapcsolatos közmű számlák, bérleti díjak elrendezésére, illetve a kiköltözésre.

A határozott idejű bérleti szerződés egyik sarkalatos pontja, hogy az albérleti szerződés lejárta előtt mindig egyeztessünk a bérlővel. Dönthetünk, hogy ismét megújítjuk a szerződést írásban vagy a korábban megadott lejárati dátummal elköszönünk a bérlőtől.

Figyelem! Ha elmulasztjuk az egyeztetést, és a bérlő továbbra is az ingatlanban lakik, a határozott időre kötött bérleti szerződés automatikusan határozatlan bérleti szerződéssé válik. A lakás bérleti szerződésben megadott lejárati dátum után 15 nap áll rendelkezésünkre, hogy tiltakozzunk. Ez nyilván csak akkor életszerű, ha a bérlő kérésünk ellenére sem akarja elhagyni a lakást.

Amennyiben azonban mindkét fél szeretné továbbra is fenntartani a bérleti viszonyt, kössünk újabb határozott időre szóló albérleti szerződést, vagy a korábbi szerződés határozatlan időtartamúvá alakul át.

közjegyző által készített bérleti szerződés minta

De mit kell tudni a határozatlan idejű bérleti szerződésről?

Bár a szerződést a felek határozatlan időre kötik, érdemes rögzíteni egy minimum időtartamot, mely általában egy év szokott lenni. A különbség tehát, hogy itt is meg van adva a bérleti jogviszony kezdete, de a határozott időtartamra kötött bérleti szerződéssel ellentétben nincs lefektetve a jogviszony megszűnésének ideje.
Magunkat biztosítandó, fogalmazzuk a bérleti szerződésbe, hogy a bérlő legalább egy évre köti magát a szerződéshez, ellenkező esetben a kaució a bérbeadót illeti.

De mi a helyzet akkor, ha lejárt a minimalizált egy év, és valamelyik fél szeretné felmondani a határozatlan idejű lakás bérleti szerződést? A szabályok egyértelműek. Bármely fél kezdeményez, írásbeli nyilatkozatot kell tennie a felmondásról. Ezen nyilatkozattétel után, a következő hónap utolsó napjáig kell a bérlőne a bérleti díjat és a rezsit fizetnie, illetve elhagynia a bérleményt.

Amennyiben az írásos felmondási nyilatkozat adott hónap 15-e utánra datálható, az anyagiak elrendezése és a kiköltözés az attól számítandó második hónap végéig esedékes. A legfontosabb különbség tehát a két szerződés típus között, hogy a határozatlan idejű bérleti szerződést mindig fel kell mondani, mert nem jár le automatikusan akkor sem, ha rögzítettünk egy minimum időintervallumot.

berleti szerzodes hatartozatlan

Melyik szerződésmintát kövessem határozott vagy határozatlan idejű bérleti szerződés kötésekor?

Mivel biztosíthatom be magam? Ha tudjuk, hogy például egy év múlva szükségünk lesz a lakásra, mindenképpen a határozott időre szóló bérleti szerződést ajánljuk. Amennyiben ennél is hosszabb távban gondolkodunk mi is, és a bérlő is, akár több évben előre egyszerűbb a határozatlan ideig tartó bérleti szerződés, hiszen nem szükséges időről-időre megújítani.

Ami azonban mindkét verzió esetén hasznos lehet, az az önkéntes kiköltözési nyilatkozat. A legtöbb lakás bérleti szerződés mintához már tartozik ez az igen fontos dokumentum. Arra azonban ügyeljünk, hogy a határozott idejű bérleti szerződés lejártakor, a kiköltözési nyilatkozat is érvényét veszti.
A témáról bővebben is olvashatsz a Lakáskiadás közjegyzővel – Önkéntes kiköltözési nyilatkozat című blogbejegyzésünkből.

Döntsünk tehát bárhogy, a hangsúly a pontosságon van. Legyünk alaposak, használjunk 2024-es lakás bérleti szerződés mintát, és rögzítsünk mindent pontosan a bérleti szerződésben, hogy elkerüljük a későbbi vitás helyzeteket. Ne feledjük, megéri az elején minden szabályt és részletet lefektetni, hiszen egy jól kivitelezett lakás bérleti szerződés mind a bérlő, mind a bérbeadó számára előnyös lehet.

Határozott idejű bérleti szerződés minta

Az alábbiakban az ügyvéd által írt bérleti szerződésből kiemeltük segítségképpen a legfontosabb részeket, mondatokat, amiket mindenképpen érdemes belevenni a szerződésbe:

  • Szerződő felek rögzítik, miszerint a Bérleti szerződést határozott időtartamra kötik, a bérleti jogviszony kezdete 2024. év június 1. napja, lejárata 2025. év május 31. napja. 
  • Szerződő felek rögzítik, miszerint a jelen bérleti szerződés rendelkezései szerint létrejött határozott időtartamú bérleti jogviszony a bérlet időtartama alatt rendes felmondással bármelyik fél részéről megszüntethető, a rendes felmondási idő 60/30, azaz hatvan/harminc nap. (A felmondási idő alatt, a bérlő köteles a bérleti díjat, és a közműdíjakat a Bérbeadó részére megfizetni).
Add Ki A Lakásod Budapest

Ügyvéd által készített bérleti szerződése letöltése itt: www.berletiszerzodesem.hu

Határozott idejű bérleti szerződés lejárata után

Mindenképpen érdemes a határozott idejű bérleti szerződés lejárata előtt egy-két hónnappal egyeztetni a bérlővel, hogy a határozott idejű bérleti szerződés lejárata után szeretné-e tovább bérelni az ingatlant, illetve amennyiben bérleti díjat szeretnénk emelni, azt is érdemes időben tisztázni a bérlővel.

Az egyeztetést követően mindenképpen érdemes írásban is rögzíteni a megállapodást.

Határozott idejű bérleti szerződés meghosszabbítás minta

A határozott idejű bérleti szerződést meghosszabbítás mintában érdemes feltüntetni:

  • a korábban szerződő felek nevét (bérlő és bérbeadó),
  • a korábban megkötött szerződés aláírásának dátumát,
  • az új bérleti időszakot és
  • a bérleti díj mértékét, amennyiben történt változás.

Lakásbérleti szerződés határozatlan időre

A másik lehetőség, hogy a határozott idejű bérleti szerződés lejárata után a lakásbérleti szerződés határozatlan időre alakul át, ezt is érdemes mindenképpen írásban rögzítenünk. Lássuk, hogyan néz ki ez a gyakorlatban, vagyis nézzünk konkrét példát a bérleti szerződésből.

Bérbeadó és Bérlő (a továbbiakban: Szerződő felek) megállapodnak, hogy a 2024.06.15.-én, a 1139 Budapest, Kiss utca 19/B. 4.em/6. szám alatt fekvő ingatlanhoz kapcsolódó, határozott időtartamra kötött bérleti szerződést, határozatlan időtartamra kötött bérleti szerződéssé módosítják.

A határozatlan időtartamú szerződésnél a felmondási idő a következő képpen alakul:
A bérleti szerződés a Szerződő Felek által egymáshoz intézett írásbeli felmondással szüntethető meg (rendes felmondás).
A felmondási határidő a következőképpen alakul:
Az írásbeli nyilatkozattételt követő hónap utolsó napja, amennyiben az írásbeli nyilatkozattétel adott hó 15. napjáig megtörtént, ellenkező esetben pedig az írásbeli nyilatkozattételt követő második hónap vége.

Azonnal letölthető bérleti szerződés minta
Scroll to Top